zwiększ czcionkę zmień kontrast
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2022/2023.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku 

ul. kpt. W. Wegnera 10
64-320 Buk

www.przedszkole-halabala.pl

e-mail: biuro@przedszkole-halabala.pl
tel. 618 140 871

Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku

pl. St. Reszki 26
64-320 Buk

www.przedszkolebuk.pl

e-mail: biuro@przedszkolebuk.pl
tel. 618 140 240

Przedszkole  nr  2 Złoty  Kogucik w  Niepruszewie

ul Żytnia 32, Niepruszewo

 

niepruszewoprzedszkole@gmail.com

tel. 663-587-206

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach

ul. Bukowska 151
64-320 Buk

www.spszewce.edupage.org

e-mail: szp_szewce@wp.pl
tel. 618 140 872

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

ul. Powstańców Wielkopolskich 3
64-320 Buk

www.spdobiezyn.pl

e-mail: sekretariat@spdobiezyn.pl
tel. 618 140 941

 

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 21 do 25 lutego 2022 r. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.

4.  Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy  Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym

- Załącznik uchwała

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk,

21 do 25 lutego 2022 r.

składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

7 do 16 marca 2022 r.

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17 marca do 24 marca 2022 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

25 marca 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca do 1 kwietnia 2022 r. 

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

8 kwietnia 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

11 do 15  kwietnia 2022 r.

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19 do dnia 21 kwietnia 2022 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

22 kwietnia 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 do dnia 28 kwietnia 2022 r.

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

29 kwietnia 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - załącznik zarządzenie

 

- załączniki druki do pobrania 

oraz w Biuletynie informacji publicznej  Miasta i Gminy Buk pod adresem

 http://bip.buk.gmina.pl/m,1613,oswiata.html

 

Metryka

Wytworzył:Administrator Systemu BIP

Data informacji:2022-03-08 12:00:00

Opublikował:Administrator Systemu BIP

Data publikacji:2022-03-08 12:00:00

Dziennik zmian